Laatste nieuws
November 2018: Momenteel wordt er alleen op kleinschalig niveau goederen ingezameld.
Onlangs is in Tumamak een nieuwe waterpomp met succes in gebruik genomen.

November 2016: Het uitladen van een container in Palo: