Bron boring


Bouw van een waterput was één van de 1e projecten dat de stichting gerealiseerd heeft in Sambulwan. De put werkt na al die jaren nog steeds perfect en het hele dorp heeft hier profijt van. Er zijn plannen om meerdere putten te maken maar helaas zijn door de geologische samenstelling van de bodem, weinig lokaties geschikt. Zodra er meer tijd en geld vrij komt wordt dit project weer opgepakt.