Projecten
Een plek op deze aarde

Wat is daar inmiddels in ruim 25 jaar bereikt?

 •  aankoop van ca vier ha. rijstland met heuvel

 •  opzetten van een landbouwcoöperatie

 •  de bouw van een multifunctioneel centrum voor het dorp

 •  het boren van een waterput en het installeren van een eigen watervoorziening

 •  de aanleg van een droogvloer voor de rijstoogsten

 •  de bouw van grondkerende constructies, (zie ook Landslide 2009)

 •  verschillende akkertjes in cultuur gebracht

 • introductie van andere inheemse groentegewassen

 • geregeld een voedzame maaltijd voor de kinderen

 • medische zorg in het dorp, in samenwerking met het streekziekenhuis

 • scholing van ouders en kinderen

 • een jarenlange kledingactie, het verzamelen van zomerkleding in Nederland, het versturen en verdelen hiervan in en om Sambulawan


Lopende activiteiten en plannen in en om Sambulawan:

De naaischool

Is een succes, wat te danken is aan ouders die nu zelf schooluniformen naaien. Wel blijven we op kleinere schaal kinderkleding sturen en stellen we maandelijks een bedrag beschikbaar voor het aankopen van stof en garen. We hebben ook naaimachines aangeschaft. Voor het onderhoud hiervan is een bedrag beschikbaar.

Na de tyfoon is grote schade ontstaan aan de naaimachines, enkele zijn nog bruikbaar, er zullen nieuwe aangeschaft moeten worden. Inmiddels zijn de 1e (geschonken)naaimachines weer ingebruik genomen.


De school in Sambulawan:

Zo’n twintig jaar geleden volgden in Sambulawan nog maar ongeveer twintig kinderen lager onderwijs. De schoolgebouwen die in een slechte, half afgebouwde staat verkeerden werden in samenwerking met de ouders in goede staat gebracht. Dit had onder meer als resultaat dat er in 2009 twee nieuwe lokalen bijgebouwd zijn met medewerking van de ouders, de overheid en Care en Share. Na de tyfoon, waarbij de school volledig werd verwoest, zijn er nieuwe schoollokalen gebouwd door de Overheid. Er is nog een groot te kort aan leermiddelen, We zijn vooral nog op zoek naar engelstalige voorleesboeken voor de onderbouw.

In het begin waren er maar ca 10 kinderen op school maar nu zijn er ongeveer 250 leerlingen die regelmatig de school bezoeken. Voor voortgezet onderwijs -"High School"- kunnen de kinderen uit Sambulawan naar de scholen in Villaba of Matag- Ob. We ondersteunen beide scholen. Deze liggen op ca. 20 kilometer afstand van Sambulawan.Er zijn reeds 20 kinderen met financiele hulp van CaSsS doorgestroomd.
Er is een project gestart vanuit TUMAMAK Highschool (MAVO, LTS niveau) in Vllaba om een dependance van de te starten in Smabulawan. Hierdoor wordt het makkelijker voor de kinderen die kunnen doorstromen om dichterbij huis voortgezet onderwijs te krijgen. Stichting Care and Share steunt dit prachtige initiatief.
Talentvolle kinderen die de High school met succes hebben afgerond worden financieel gesteund bij hun verdere studie.


Beroepsopleiding

Op dit moment zijn er al een aantal leerlingen die verder zijn gegaan met de studie en na de High School met onze steun een beroepsopleiding volgen. Eerdere studentes hebben hun opleiding kunnen afmaken en hebben een goede baan.Gezondheidszorg

In en om Sambulawan:

Hier zijn goede resultaten bereikt. Ondanks de ondervoeding als gevolg van de ramp in nov 2013 wordt het lijstje van meest voorkomende ziektes en kwalen niet meer aangevoerd door infecties, maar door gewone verkoudheid. Al vele jaren doen meer dan 150 kinderen mee aan de wekelijkse ‘feeding’. Er wordt een maaltijd bereid met verse groenten en fruit,  eiwit- en calorierijke gerechten. Alle kinderen onder de zes jaar die een te laag gewicht hebben worden hiervoor uitgenodigd. Ook zwangere vrouwen zijn in dit programma opgenomen om er zo voor te zorgen dat ze qua gewicht aan een goede bevalling kunnen beginnen. Bovendien leren ze zo groenten en fruit te eten. Waarbij ze de mogelijkheid krijgen om gezonder te gaan koken. Er zijn nog enkele kinderen ondervoed, hun aantal neemt echter af. De zieke kinderen met ondergewicht staan onder medisch toezicht. Na de tyfoon is extra hulp geboden omdat vele kinderen ziek zijn geworden door ondervoeding, nadat hun woningen waren verwoest en ze onbeschut in weer en wind hebben moeten leven.

Er is, in samenwerking met de gemeenschap van 4 dorpen in de omgeving, een kraamkliniek opgezet om vrouwen beter te kunnen begeleiden tijdens hun zwangerschap.


Ziekenhuizen:

Na de ramp is de stiching door de gouveneur van Leyte benaderd om een aantal ziekenhuizen bij te staan, te weten:
1.
Villaba Hospital. Villaba is een kustplaatjes ca 20km afstand van Sambulawan. Het ziekenhuis had grote schade aan het gebouw en apparatuur maar kreeg geen enkele overheidssteun voor reparatie of vervanging. Care and Share heeft door financiële steun het gebouw kunnen laten repareren en met schenkingen van veel klein medische zaken (verbandmiddelen, bloeddrukmeters een AED ed) het ziekehuis kunnen helpen bij het herstel.

2. Polompon General Hospital. Dit ziekenhuis heeft de volle kracht van de tyfoon over zich heen gehad, waardoor de 2e verdieping van het gebouw volledig onbruikbaar is geworden. Hier is door nationale en internationale hulp het herstel snel van start gegaan. Acute hulp heeft Care and Share hier niet hoeven te doen, maar bij het verbeteren van de medische zorg is de stichting nog heel betrokken. Momenteel is de overheid druk bezig om een geheel nieuw gebouw neer te zetten.

3. Ormoc Districts Hospital (ODH). Dit is één van de grote ziekenhuizen in Ormoc, geleid door de charmante maar zeer actieve Dr. De Lara. Het oude gebouw was ernstig beschadigd en vooral hier waren veel bedden vernietigd. Dit werd in de regio de centrale plek voor de noodhospitalen en het was kenmerkend voor de mensen dat aan de ene kant van het gebouw de noodhulp werd verleend en de andere kant van het gebouw werd al begonnen met het herstel van de schade. Ook hier heeft Care and Share geholpen met veel bedden en ander groot en klein materiaal. Er is nog intensief contact om de zorg te verbeteren.

4. Provincie Hospital in Palo, nabij Tacloban. Het grote provincie ziekenhuis in Palo was in zijn geheel incl alle apparatuur door de tyfoon en vooral door de vloedgolf weggevaagd. De overheid heeft hier met hulp van het buitenland in een record tempo een nieuw ziekenhuis gebouwd. Care and Share is gevraagd om mee te helpen met de inrichting, Denk hierbij aan het verzoek om bedden... heel veel bedden, medische apparatuur en kleding. Hier heeft Care and Share veel kunnen betekeken door schenkingen van bedden en medische apparatuur als AED, EGC, Microscopen, audiotestruimte en bijbehorende apparatuur ed. Care and Share heeft in samenwerking met Palo ook de garantie ingebouwd dat verplegend personeel van de genoemde ziekenhuizen getraind blijven met de werking van de AED (Automatische Externe Defribrilator).  

De noodzakelijke inspanningen voor deze ziekenhuizen heeft er toe geleid dat andere projecten tijdelijk minder aandacht kregen. De hulp aan de ziekenhuizen heeft nog de hoogste prioriteit maar gezien de goede vorderingen in de aangeboden gezondheidszorg, hopen we deze projecten binnenkort te kunnen afbouwen zodat we andere projecten weer meer aandacht te kunnen geven.

Verloskundige:

Door onze inzet en hulp en na een gesprek met de gouverneur van het eiland is bereikt dat alle mensen in Sambulawan nu opgenomen zijn in de basis ziektekosten verzekering, ook voor hen die de premie niet kunnen betalen. De verpleegkundige Deborah Viovicente, tevens lid van het bestuur van Care and Share, die wekelijks de kinderen controleerd heeft een goed beeld van hun gezondheid en zij begeleid de mensen tijdens en na hun zwangerschap.


Tuinbouw:

Het hoofddoel van het tuinbouwproject is om de mensen uit Sambulawan een gezonder eet-, en leefpatroon aan te leren. De bedoeling is om de mensen in en om Sambulawan te laten kennismaken met inheemse groenten en fruit en de teelt hiervan. 

Vervolgens willen we met het voedingsprogramma de kinderen en volwassenen het bereiden van de verschillende groenten leren. Op deze manier sturen we ook de voedingsgewoontes aan. Er zijn nogal wat kinderen met een voeding- en vitaminegebrek, waardoor ze vaak infectieziekten oplopen. 


Ook voor dit project is en blijft voorlopig geld nodig, denk maar aan aanschaf en onderhoud van materialen en de aankoop van plantmateriaal. Voor een paar peso’s kunnen de mensen ananasstekken, zaden en jonge plantjes van groenten en kruiden kopen. 

Er is een programma voor het gebruik van organische mest voor de rijstvelden, zodat we niet meer afhankelijk zijn van kunstmest. Ook zijn we begonnen met compostering van het afval van de groententuin.

In de rijstvelden is een organisch supplement toegevoegd en wordt het maaisel na de oogst ondergespit in plaats van dit te verbranden. Door het verrijken en verbeteren van de grond hopen we een beter en gezonder gewas te telen en een natuurlijke bodemstructuur te realiseren. Hierdoor kan het gebruik van zware, giftige chemische middelen zoals herbiciden en insecticiden drastisch verminderd worden.


Waterhuishouding

Er was zo goed als geen water in het dorp. We hebben nu op één plaats een goede bron. Bij het rijstveld is 
er een bron gereed gekomen van meer dan 60 meter diep. We zijn nu in staat om het rijstland in droge tijden te bevloeien. In de toekomst zullen er her en der in dit uitgestrekte gebied nog wel enkele putten voor de dorpelingen geboord moeten worden. Care ans Share zoekt momenteel uit wat er nodig is om een keermuur te maken. Deze keermuur is nodid om ongewenste overstormingen op de rijstvelden en in de moestuintjes tegen te gaan. (zie ook subrubriek Bron boring)


Transport en verzendingen van materiaal

Het project dat het zwaarst drukt op het budget van de stichting is (Container)transport. De betrokken ziekenhuizen en de scholen bezaten slecht tot zeer slecht medisch- en educatief materiaal. Ook waren er onvoldoende bedden die bovendien slecht waren. Om hierin te voorzien hebben we veel materiaal verzameld en verzonden. Door inzet van veel vrijwilligers en met de hulp van een bevriende stichting die zich bezig houd met het transport van particuliere verzendingen naar de Filippijnen, hebben we inmiddels 8 containers naar de Filipijnene kunnen sturen. Voor de middelbare scholen hebben we wij veel computers van scholen in Arnhem en Doetinchem gekregen, zodat de scholen computerlessen konden geven. Helaas zijn vrijwel alle computers, maar ook de schoolgebouwen verwoest door de tyfoon van november 2013. We zijn dus weer op zoek naar computers!

Wilt u ons steunen in ons werk? Graag! - Klik op Help mee