ANBI CaSsS

RSIN (Anbi) nummer: 812.981.613
Bankgegevens: NL24RABO0113163800 

Swift nummer RABO bank: RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK: 12053929

Nader uitleg over de doelen van de stichting en de giften:
 • Onze fondsen bestaan uit particuliere giften, in een 5-jaren vorm en losse giften en een jaarlijkse, per jaar aan te vragen gift voor een specifiek doel, van het platform ontwikkelingssamenwerking van de Gemeente Maasgouw.
  Deze gelden worden besteed aan doelen voor de bewoners van Sambulawan, ze krijgen geen geld in handen, maar we creƫren mogelijkheden.
  Toegang tot onderwijs (en het bevoorraden van scholen met lesmaterialen die na de laatste tyfoon verloren zijn gegaan) en van gezondheidszorg ( plaatsing van bedden en apparatuur en verbandmaterialen in de ziekenhuizen). Dit was vooral het doel van de afgelopen jaren..... tot aanschaf van rijstland ( doel voor de komende jaren) om de lokale kosten kostendekkend te krijgen en werkgelegenheid te verschaffen.
   
  We hebben doelen van jaar tot jaar, zoals het op peil brengen van lesmaterialen voor de basisschool (300 leerlingen) en middelbare school ( 1500 leerlingen) en langlopende doelen (rijstland aanschaf)
 • Er is voor de bestuursleden geen beloningssysteem; wij zijn bestuurlijk onbezoldigd.
 • Noch voor enig ander persoon die zich inzet voor een of meerdere projecten is een beloningssysteem van toepassing.