Wordt Donateur

Diverse bedrijven, organisaties, kerken en vele particulieren steunen ons met hun eenmalige -resp. periodieke- donaties.


Wilt u ook Donateur worden of wilt u meer informatie? 

Dan kunt u zich schriftelijk aanmelden via bovenstaande link. 
Adres is:
Care and Share stichting Sambulawan (CaSsS)

tav. dhr. Bas Doorduin (Penningmeester)

Hoogstraat 6, 

6049 BP Herten,


Of per Email:kivanderwal2@gmail.com of bdoorduin749@gmail.com

(Indien u wilt mailen dan bij voorkeur incl het ingevulde formulier)


Uiteraard zijn ook eenmalige donaties van harte welkom.

Maak uw bijdrage over naar de Penningmeester Care and Share te Herten, rekening nummer NL24RABO 0113.163.800. Wij danken u bij voorbaat.

Let op, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

De stichting CaSsS is opgenomen in de lijst "ANBI", de belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen.